070 3617767
06 18279462
Home | Is mijn datum nog vrij? | Algemene Voorwaarden | Ervaringen | Veelgestelde vragen |Link Jaguar E-Type Series II 2+2

Algemene Voorwaarden

 1. Definities:
 2. 1.1Verhuurder: Bedrijfsnaam Jaguar E type huren, Kamer van Koophandel nummer Jag-e-type-huren.nl: 27290330;
 3. 1.2 Huurder(s): diegene die de Jaguar E type voor bepaalde tijd tegen betaling huurt onder onderstaande voorwaarden.
 4. 1.3 Bestuurder: Degene die tijdens de verhuurperiode het voertuig bestuurd.
 5. 1.4 Jaguar E type: hierna te noemen “E-type”, kenteken AR-48-75, bouwjaar 1969, zijnde huurobject;
 6. 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten inzake de E-type tussen verhuurder en huurder.
 7. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 8. Alle prijzen en brandstof gerekend vanaf vertrek in Den Haag. Mits anders is overeengekomen. Kom je via een andere website dan betaal je hun toeslag boven op de ritprijs.
 9. Voor aanvang van de eerste E-type autorit is een instructie-autorit verplicht. Deze instructie-autorit is tegen betaling van euro 30,- Vanaf de tweede autorit zijn de verplichte instructies kosteloos;. Deze instructierit is opgenomen in alle arrangementen. Is er een bezichtiging zonder dat er een verhuur overeenkomst is dient dit bedrag van tevoren of per direct per kas worden voldaan.
 10. De datum van de gewenste huurperiode van de E-type kan vooraf worden gereserveerd. Wie als eerste de (aan)betaling heeft voldaan heeft recht op de betreffende datum. Als er twee partijen op de zelfde datum willen huren wordt er om toerbeurt geboden. Het hoogste bod wint. De reservering is rechtsgeldig tot stand gekomen na betaling van de overeengekomen aanbetaling met dien verstande dat verhuurder het recht heeft de E-type als nog aan derden te verhuren indien de aanbetaling niet volledig en tijdig heeft plaatsgevonden.
 11. Wijze van aanbetaling is als volgt. Alle bedragen lager dan 450,00 worden in een termijn binnen 14 dagen of in ieder geval voor de reserveringsdatum betaald. Voor betaling van hogere bedragen zijn twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om alles binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te betalen. De tweede mogelijkheid is de helft van het totaal verschuldigde bedrag te betalen. Dit dient in eerste termijn binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur voldaan te worden. De rest van het bedrag moet minimaal 14 dagen voorafgaand aan de reserveringsdatum voldaan te zijn bij verhuurder. Alleen na (aan) betaling staat de datum gereserveerd.
 12. De E-type dient met een volledig gevulde brandstoftank, octaangehalte 95/98 in te worden geleverd bij verhuurder tenzij anders met de verhuurder is overeengekomen. Bij Toer arrangementen tankt de huurder de auto vol en bij een trouwarrangement tankt de verhuurder bij terugkomst in Den Haag de auto vol. Er wordt een kopie gemaakt van de bon. Deze zal verstuurd worden naar de huurder. Deze brandstof dient binnen 14 dagen betaald te worden.
 13. De te huren tijdsperiode van de E-type bedraagt minimaal 2 uur. Voor iedere extra tijdsperiode wordt de huur in hele uren in rekening gebracht, bijvoorbeeld, 2,5 uur: verschuldigd 3 uur
 14. Reiskosten van de verhuurder voor het halen en brengen van de E-type worden separaat aan de huurder in rekening gebracht gerekend vanaf Den Haag locatie Wateringseveld op basis van het Openbaar Vervoer tot 50 km van Den Haag. Daar boven verzoek ik een leenauto.
 15. Als voor verhuur voor trouwarrangement de auto een dag van tevoren wordt gebracht, moet de verhuurder beschikken over een afgesloten parkeerplaats, parkeergarage of afsluitbare carport.
 16. Indien huurder wordt geconfronteerd met een file op de autoweg, dan zal huurder de eerst volgende afslag nemen teneinde de auto-file te vermijden. Het is huurder niet toegestaan de E-type in een auto-file te rijden;
 17. De huurder verklaart de E-type uitsluitend te gebruiken voor normaal gebruik en wegverkeer. Het toerental van de E-type motor is derhalve begrensd tot maximaal 3.500 RPM en 130 km per uur tijdens huurperiode. Het is huurder niet toegestaan om: 1 Harder dan 130 km per uur te rijden 2 Off road rijden 3 onverharde wegen rijden 4 circuit ritten te rijden. Mits anders met de verhuurder overeen is gekomen.
 18. Het maximaal aantal door huurder te rijden kilometers is 1.000 per dag
 19. Maximaal totaalgewicht aan 60 KG aan personen en bagage achter in.
 20. Huurder of bestuurder zal als er tijdens de huurperiode mechanische defecten optreden of indien er andere schade ontstaat, direct met de besturder telefonisch contact opnemen en overleggen over de vervolgacties;
 21. Geen bloemstukken op de auto in verband met risico op lakschade Mits anders is overeengekomen.
 22. Er wordt niet in 30 km zones gereden in verband met verkeersdrempels.
 23. Verhuurder is gerechtigd de E-type niet te verhuren bij buitentemperaturen van 0 graden Celsius of lager, 35 graden Celsius of hoger, hagel, sneeuw, storm met windkracht 9 of hoger, ANWB weeralarm code geel/oranje/rood en als er zout is gestrooid. Verhuurder en huurder zullen alsdan gezamenlijk een nieuwe verhuurdatum overeenkomen
 24. Geld/parkeerboeten, proces-verbalen, bekeuringen zijn voor rekening van de huurder.
 25. Bij casco schade, brand of diefstal heeft de huurder een eigen risico met een maximum van groot € 1.000,- per gebeurtenis/schade. Het eigen risico bedrag kan worden verminderd tot een bedrag van 0,- euro door middel van een extra (premie)betaling van € 50,00. Dit geld alleen voor ritten boven de €400. Bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeengekomen algemene voorwaarden door huurder vervalt de afkoopregeling onverlet het recht van de verhuurder de schade op huurder te verhalen
 26. Huurder is verplicht als het eigen risico bij cascoschade niet is afgekocht een (waar)borgsomma te verstrekken aan verhuurder voor aanvang van de huurperiode op basis van contanten van groot euro 300,00. Huurder is gerechtigd deze (waar)borgsomma te gebruiken om geleden schades en/of reparaties te verrekenen;
 27. Indien er zich een mechanische schade aan de E-type voor doet door het niet opvolgen van de instructies tijdens de verhuurperiode, dan komt 50 % van het reparatiebedrag minus het reeds betaalde huurbedrag voor rekening van huurder met een maximum bedrag van euro 1.500,- welk bedrag niet afgekocht kan worden. Hier onder valt: Interieur schade. Koppeling schade door verkeerd schakelen. Motor schade door het niet opvolgen van eerste afslag instructie bij file. Doorrijden bij (dreigende) mechanische of elektrische problemen zonder telefonisch overleg
 28. Bij schade door schuld van de huurder wordt het bedrag wat de verhuurder misloopt door ritten die hij af moet zeggen door schadereparatietijd in rekening gebracht. Hiervoor geld een maximumbedrag tot € 1000 bij enkele uren of een dag huur. Bij meerdere dagen huur worden alle financiële schades vergoed.
 29. De bestuurder is minimaal 25 jaar en 3 jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs zonder strafpunten. De verzekering betaalt niet uit bij schade als de bestuurder jonger is dan 25. Dit betekent dat als de bestuurder jonger is dan 25 jaar de huurder na ondertekening van deze algemene voorwaarden aansprakelijk is voor het gehele schadebedrag.
 30. Besturen vanaf 18 jaar en in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs zonder strafpunten is mogelijk bij toer ritten, alleen dan onder begeleiding van de Verhuurder.
 31. De huurder dient een geldig rijbewijs van de bestuurder te overleggen. Hiervan wordt een fotokopie gemaakt.
 32. Uitsluitend de vooraf overeengekomen bestuurder(s) zullen de auto besturen.
 33. De auto wordt verzekerd door de verhuurder voor schade inzittenden en casco brand en diefstal schade. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die niet gedekt wordt door onze verzekering. voorwaarden zijn op te vragen.
 34. Schade is voor rekening van de bestuurder wanneer deze is ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.
 35. 31. Voor zover mogelijk zal verhuurder al dan niet gezamenlijk met huurder de E-type voor en na de huurperiode inspecteren op schade
 36. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan personen of emotionele schade (smartengeld).
 37. Bij annulering of wijziging later dan 5 werkdagen voor de huurdatum wordt de huurprijs volledig in rekening gebracht.
 38. De verhuurder behoudt zich het recht voor om aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren.
 39. In geval van slecht weer, dubbele boeking,mechanisch deffect of casco schade aan de auto voor dat de auto geleverd is, behoudt de verhuurder zich het recht voor de datum te veranderen. Een andere datum zal overeen worden gekomen. Als het een toer rit is er de keuze om de datum te verplaatsen. Allen bij een trouwdagrarrangement of een onverplaatsbare datum voor een toerarrangement is er de mogelijkheid om Het boekingsbedrag terug te vragen. Het uitgeven van een tegoedbon met de zelfde waarde van de ritprijs is ook een van de mogelijkheden.
 40. Als er een defect of schade optreed na ondertekening van het huurcontract is er geen mogelijkheid om geld terug te vorderen. Het huurcontract en de algemene voorwaarden gaan in na ondertekening van deze algemene voorwaarden en overhandiging van de sleutels.
 41. 38. Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Den Haag is bevoegd van enig geschil kennis te nemen.