070 3617767
06 18279462
Home | Is mijn datum nog vrij? | Algemene Voorwaarden | Ervaringen | Veelgestelde vragen |Link Jaguar E-Type Series II 2+2

Algemene Voorwaarden

 1. Definities:
 2. 1.1Verhuurder: Bedrijfsnaam Jaguar E type huren, Kamer van Koophandel nummer Jag-e-type-huren.nl: 27290330;
 3. 1.2 Huurder(s): diegene die de Jaguar E type voor bepaalde tijd tegen betaling huurt onder onderstaande voorwaarden.
 4. 1.3 Bestuurder: Degene die tijdens de verhuurperiode het voertuig bestuurd.
 5. 1.4 Jaguar E type: hierna te noemen “E-type”, kenteken AR-48-75, bouwjaar 1969, zijnde huurobject
 6. 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten inzake de E-type tussen verhuurder en huurder.
 7. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 8. Alle prijzen en brandstof gerekend vanaf vertrek in Den Haag. Mits anders is overeengekomen. Kom je via een andere website dan betaal je hun toeslag boven op de ritprijs.
 9. Voor aanvang van de eerste E-type autorit is een instructie-autorit verplicht. Deze instructie-autorit is tegen betaling van euro 30,-. Vanaf de tweede autorit zijn de verplichte instructies kosteloos;. Deze instructierit is opgenomen in alle arrangementen Is er een bezichtiging zonder dat er een verhuur overeenkomst is dient dit bedrag van tevoren of per direct per kas worden voldaan.
 10. De datum van de gewenste huurperiode van de E-type kan vooraf worden gereserveerd. Wie als eerste de (aan)betaling heeft voldaan heeft recht op de betreffende datum. Als er twee partijen op de zelfde datum willen huren en er is nog geeen (aan)betaling gedaan wordt er om toerbeurt geboden. Het hoogste bod wint. De reservering is rechtsgeldig tot stand gekomen na (aan)betaling van het overeengekomen verhuurbedrag. met dien verstande dat verhuurder het recht heeft de E-type als nog aan derden te verhuren indien de aanbetaling niet volledig en tijdig heeft plaatsgevonden.
 11. Wijze van aanbetaling is als volgt. Alle bedragen lager dan 425,00 worden in een termijn binnen 14 dagen of in ieder geval voor de reserveringsdatum betaald. Voor betaling van hogere bedragen zijn twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om alles binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te betalen. De tweede mogelijkheid is de helft van het totaal verschuldigde bedrag te betalen. Dit dient in eerste termijn binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur voldaan te worden. De rest van het bedrag moet minimaal 2 dagen voorafgaand aan de reserveringsdatum voldaan te zijn bij verhuurder. Alleen na (aan) betaling staat de datum gereserveerd.
 12. De E-type dient met een volledig gevulde brandstoftank, octaangehalte Euro 98/E5 in te worden geleverd. Bij ritten van en naar de stalling in Den Haag tankt de huurder de auto vol, en bij een arrangement met haal en breng service tankt de verhuurder bij terugkomst in Den Haag de auto vol. Er wordt een kopie gemaakt van de bon. Deze zal verstuurd worden naar de huurder. Deze brandstof dient binnen 14 dagen betaald te worden.
 13. De te huren tijdsperiode van de E-type bedraagt minimaal 2 uur. Voor iedere extra tijdsperiode wordt de huur in hele uren in rekening gebracht, bijvoorbeeld, 2,5 uur: verschuldigd 3 uur. Indien de afgesproken retourtijd of het aantal gehuurde uren met meer dan 20 minuten wordt overschreden heeft de verhuurder het achteraf het recht een uur extra huur in rekening te brengen.
 14. Reiskosten van de verhuurder voor het halen en brengen van de E-type worden separaat aan de huurder in rekening gebracht gerekend vanaf Den Haag locatie Wateringseveld. Dit kan op basis van het Openbaar Vervoer tot 50 km van Den Haag of een leenauto. Boven de 50 km van Den haag verzoekt de verhuurder een leenauto. Als de verhuurder boetes veroorzaakt met de leenauto komen die voor de rekening van de verhuurder.
 15. Als voor verhuur voor trouwarrangement de auto een dag van tevoren wordt gebracht, moet de verhuurder beschikken over een afgesloten parkeerplaats, parkeergarage of afsluitbare carport.
 16. Indien huurder wordt geconfronteerd met een file of langzaam rijdend verkeer op de autoweg of auto snelweg, dan zal huurder de eerst volgende afslag nemen teneinde de auto-file te vermijden. Het is huurder niet toegestaan de E-type in een auto-file te rijden.
 17. De huurder verklaart de E-type uitsluitend te gebruiken voor normaal gebruik en wegverkeer. Het toerental van de E-type motor is derhalve begrensd tot maximaal 3.500 RPM en 130 km per uur tijdens huurperiode. Het is huurder niet toegestaan om: 1 Harder dan 130 km per uur te rijden 2 Off road rijden 3 onverharde wegen rijden 4 circuit ritten te rijden. Mits anders met de verhuurder overeen is gekomen
 18. Het maximaal aantal door huurder te rijden kilometers is 500KM per dag
 19. Maximaal totaalgewicht aan 60 KG aan personen en bagage achter in.
 20. Geen bloemstukken op de auto in verband met risico op lakschade Mits anders is overeengekomen.
 21. Huurder zal 30 km zones vermijden in verband met aldaar aanwezige verkeersdrempels en de daaruit volgende mogelijke schade aan de uitlaat en onderzijde van de auto.
 22. Verhuurder is gerechtigd de E-type niet te laten rijden als er zout is gestrooid. Bij 40 graden Celsius of hoger, hagel, sneeuw, storm met windkracht 9 of hoger, ANWB weeralarm code geel/oranje/rood en. Verhuurder en huurder zullen alsdan gezamenlijk een nieuwe verhuurdatum overeenkomen;
 23. Geld/parkeerboeten, proces-verbalen, bekeuringen zijn voor rekening van de huurder.
 24. In het interieur hangen twee camera,s. Een voor het bekijken van het wegverkeer en een voor het bekijken van de handelingen van de bestuurder in de auto. Dit om 100% duidelijk te krijgen hoe en of de bestuurder schuldig is van de eventuele schade. Deze camera’s moeten ten aller tijde aan staan. De geluidsopname mag ook niet worden uitgeschakeld. Er mag ook geen beeld of geluidmateriaal worden verwijderd.
 25. Bij casco schade, brand of diefstal heeft de huurder een eigen risico met een maximum van groot € 1.000,- per gebeurtenis/schade. Het eigenrisicobedrag kan worden verminderd tot een bedrag van 500,- euro door middel van een extra (premie)betaling van € 50,00. Dit geld alleen voor dag arrangementen. Indien er zich een casco schade aan de E-type voordoet is de huurder verantwoordelijk om contact op te nemen met de verhuurder. Bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeengekomen algemene voorwaarden en/of: 1:Door rijden zonder contact met de verhuurder op te nemen bij (dreigende) schade of problemen door huurder. 2:Het maken van verkeersovertredingen, het overschrijden van de maximum snelheid tijdens de rit, vervalt de afkoopregeling onverlet het recht van de verhuurder de schade op huurder te verhalen.
 26. Huurder is verplicht een borgsom te verstrekken aan verhuurder voor aanvang van de huurperiode op basis van contanten van groot €300,00. Huurder is gerechtigd deze borgsom te gebruiken om geleden financiële schades en/of reparaties te verrekenen.
 27. Indien er zich een mechanische schade aan de E-type voordoet is de huurder verantwoordelijk om contact op te nemen met de verhuurder. De motor is volledig gereviseerd. Nieuwe radiator, brandstofsysteem, startmotor en remmen. Treed er mechanische schade op tijdens de verhuurperiode, dan komt 100 % van het reparatiebedrag voor rekening van huurder met een maximum bedrag van euro 1.500,- Hier onder vallen alle bewegende en elektronische onderdelen waarvan ik kan aantonen dat die zijn gereviseerd of nieuw zijn aangekocht. Specifieke misdragingen: Koppeling, koppelingsdruklager en versnellingsbak schade door: 1:verkeerd schakelen 2:het verkeerd gebruik of te lang ( Langer dan 5 minuten) ingedrukt houden van het koppelingspedaal. Motor schade door: 1:Het oplopen van de temperatuur van de motor boven de 100 graden Celsius (boven de L van normal op de meter in de auto). 2:Het niet opvolgen van eerste afslag instructie bij file 3:langer dan 15 minuten stationair draaien.
 28. Indien er zich een schade aan de E-type voordoet of hij iets verdachts hoort ziet of voelt is de huurder verantwoordelijk om contact op te nemen met de verhuurder. Na doorrijden zonder telefonisch overleg of zelf reparaties uitvoeren die schade veroorzaken geld vergoeding van 100% van het reparatiebedrag. Als dit reparatiebedrag/bergingskosten het borgbedrag overschrijd, dient de rest van dit bedrag binnen 14 dagen na het indienen van de factuur hier over te worden voldaan.
 29. Interieurschade, schade aan: spiegels, ruitenwissers, richtingaanwijzer, sloten, stuur,sleutels, Elektronische apparatuur aan boord, Instrumenten en schakelaars, en bekleding geld ten aller tijden 100% van het reparatiebedrag. Hier onder vallen alle onderdelen die nieuw of gereviseerd zijn.
 30. De verhuurder houd zich het recht voor om bij situaties die gevaarlijk zijn voor de auto en of zijn inzittenden de auto op afstand uit te schakelen. Er wordt daarna ook niet verder doorgereden.
 31. Bij schade door schuld van de huurder wordt het bedrag wat de verhuurder misloopt door ritten die hij af moet zeggen door schadereparatietijd in rekening gebracht. Hiervoor geld een maximumbedrag tot € 1000 bij enkele uren of een dag huur. Bij meerdere dagen huur worden alle financiële schades vergoed.
 32. De bestuurder heeft tenminste een leeftijd van 25 jaar en is 3 jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs zonder enige strafpunten. De verzekering betaalt niet uit als de bestuurder 25 Jaar of jonger is. Is de bestuurder wel jonger dan 25 jaar, dan is de huurder na ondertekening aansprakelijk voor het gehele bedrag van de schade.
 33. Besturen vanaf 18 jaar en in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs zonder strafpunten is mogelijk bij toer ritten, alleen dan onder begeleiding van de Verhuurder.
 34. De huurder dient een geldig rijbewijs van de bestuurder te overleggen. Hiervan wordt een fotokopie gemaakt.
 35. Uitsluitend de vooraf overeengekomen bestuurder(s) zullen de auto besturen.
 36. De auto wordt verzekerd door de verhuurder voor schade inzittenden en casco brand en diefstal schade. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die niet gedekt wordt door onze verzekering. voorwaarden zijn op te vragen.
 37. Schade is voor rekening van de bestuurder wanneer deze is ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.
 38. Voor zover mogelijk zal verhuurder al dan niet gezamenlijk met huurder de E-type voor en na de huurperiode inspecteren op schade
 39. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan personen of emotionele schade (smartengeld).
 40. Bij annulering of wijziging later dan 5 werkdagen voor de huurdatum wordt de huurprijs volledig in rekening gebracht.
 41. De verhuurder behoudt zich het recht voor om aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren.
 42. In voorkomende gevallen van overmacht, dubbele boeking, mechanisch defect, cascoschade of de in punt 19 genoemde weersinvloeden behoudt de verhuurder zich het recht voor de overeengekomen datum van verhuur voor een afspraak voor een toerarrangement waar geen sprake is van een onverplaatsbare datum . Gezamenlijk zal alsdan een andere datum worden overeengekomen met dien verstande dat de huurder voor een specifieke huurperiode, die de hoogste huurprijs biedt, voor gaat dan wel bij gelijk geboden huurbedragen diegene die zich het eerst heeft aangemeld;
 43. In geval van dubbele boeking, mechanisch defect of casco schade aan de auto voor dat de auto geleverd is, behoudt de verhuurder zich het recht voor de datum te veranderen. Een andere datum zal overeen worden gekomen. Als het een toer rit is er de keuze om de datum te verplaatsen. Allen bij een trouwdagarrangement of een onverplaatsbare datum voor een toerarrangement is er de mogelijkheid om Het boekingsbedrag terug te vragen. Het uitgeven van een tegoedbon met de zelfde waarde van de ritprijs is ook een van de mogelijkheden.
 44. Als er een defect of schade optreed na ondertekening van het huurcontract is er geen mogelijkheid om geld terug te vorderen. Het huurcontract en de algemene voorwaarden gaan in na ondertekening van deze algemene voorwaarden en overhandiging van de sleutels.
 45. Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Den Haag is bevoegd van enig geschil kennis te nemen.